Kako se zavarovati pred nezanesljivimi najemniki

V oddaji Dobro jutro, ki se je predvajala v četrtek 20. aprila, je Predrag Todić govoril o varnem najemu. Pri tem pa je novinar izpostavil ne prav osamljen primer, ko je lastnik imel velike težave z najemnikom zaradi neplačevanja najemnine in stroškov. Ta se kljub pozivom ni želel izseliti in je celoten postopek preko sodišča trajal dve leti. Predlagana rešitev skrajša izselitev na vsega nekaj mesecev.

Rešitev v takšnih primerih je, da se najemna pogodba napiše v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. To je javna listina, ki dokazuje resničnost tistega kar je v njej zapisano. V primeru neizpolnitve s strani dolžnika, najemnika, upniku obstoj terjatve ni potrebno dokazovati na sodišču v pravdnem postopku. Na podlagi najemne pogodbe sklenjene v obliki notarskega zapisa, je mogoča takojšnja sodna izvršba. Zato je takšna oblika, ki je v praksi na prvi pogled malce dražja, idealna za sklepanje najemnih pogodb za zavarovanje plačila najemnine in izselitev iz prostora danega v najem,  kot to določa najemna pogodba. To služi kot dodatno zavarovanje lastnika oziroma najemodajalca.

 

Besedilo: Edvard Vrtačnik

Oddaj komentar

Sledite nam: