Kongresni trg - osrednji trg v Ljubljani

Manjši trg je na tem mestu stal že v baroku, bil je delno odprt prostor ob nekdanjem jarku ob severni strani obzidja okrog Novega trga, temeljito pa so ga preuredili, jarek zasuli, obstoječi Kapucinski trg razširili in preuredili na prostoru podrtega kapucinskega samostana, za kongres Svete alianse leta 1821, po katerem je dobil tudi ime.

 

 

Na južni strani trga je stavba Univerze, nekoč deželni dvorec, kjer je potekal omenjeni kongres. Nedaleč stran stoji stavba Slovenske filharmonije, ob njej  bidermajerska hiša, ki je sedež najstarejše založbe v Sloveniji – Slovenske matice, ustanovljene leta 1894. Severni del trga zamejuje  klasicistično zasnovana stavba Kazine. V parku Zvezda, ki zavzema osrednji del trga, stoji več znamenitosti.

 

Med ostanki zidov antične Emone je na kamnitem stebru postavljena kopija pozlačenega bronastega kipa emonskega patricija, ki so ga leta 1836 našli poleg stavbe Kazine. V rimski Emoni je bilo na tem kraju grobišče. Grobišča v Emoni so po rimskem običaju stala izven mestnega obzidja. Ob kipu so bili žgani ostanki pokojnika in nekateri drugi predmeti. Slednji kažejo, da je bil pokojnik verjetno ugleden meščan, ki je živel v začetku 2. stoletja, v času vladavine cesarja Trajana.

 

Na drugi strani parka stoji slikovit glasbeni paviljon. Sidro, ki stoji na podstavku sredi parka, so postavili leta 1954, po priključitvi Primorja Sloveniji. Nasproti Uršulinske cerkve od leta 1927 stoji kopija Znamenja Sv. Trojice, ki naj bi ga leta 1722 domnevno izdelal Francesco Robba. Original hranijo v Mestnem muzeju Ljubljana.

Na južnem delu trga, med Uršulinsko cerkvijo, parkom Zvezda, Filharmonijo in palačo Univerze v Ljubljani ter nizom hiš roba trga, je bilo večje javno parkirišče, ki so ga leta 2011 preuredili v površino za pešce. Parkirna mesta je nadomestila garažna hiša, zgrajena pod trgom; slednja lahko v petih podzemnih etažah sprejme 720 avtomobilov (od tega 34 za voznike invalide). Med prenovo trga so gradbinci odstranili nekaj prvotnih Plečnikovih platan ter drugim odrezali koreninski sistem ter veje; v času gradnje pa so zaradi gradbenih del pričele pokati tudi bližnje stare zgradbe.

 

Prenovljeni trg je bil uradno odprt 3. julija 2011 z izvedbo Mahlerjeve Simfonije tisočev, združena orkestra SF iz Ljubljane in Zagreba ter pevske zbore je vodil dirigent Valerij Gergijev, sodelovalo je več kot 1.100 slovenskih, hrvaških in ruskih glasbenikov.

 

Park Zvezda

Park Zvezda je bil urejen leta 1984. Na tem prostoru je do polovice 19. stoletja stal kapucinski samostan z vrtovi. Ime je dobil zaradi simetrične, zvezdaste razporeditve poti, ki tečejo čez celoten park. To je bil prvi javni mestni park. Zvezdasta zasnova je bila tedaj v Evropi zelo pogosta oblika parkov, uveljavili pa so jo Francozi. Najprej so park zasadili z jagnedi, ki pa nimajo dolge življenjske dobe. Kasneje so zasadili divje kostanje. Med vojnama je Plečnik tlakoval Kongresni trg, park obdal s kamnitimi stebrički, kostanje v parku pa zamenjal s platanami, ki stojijo še danes. V parku stoji vodnjak, na mestu, kot je stal v času kapucinskega samostana. Peščene poti, izdelane po prenovi, so povzete po osnovni, parkovni funkciji tega prostora.

 

Pripavil: Jaka Jaklič

Uredila: Urška Košir

Foto: arhiv visitljubljana.com, Shutterstock

Vir: Visitljubljana.si,  https://sl.wikipedia.org/wiki/Kongresni_trg

Oddaj komentar

Sledite nam: