Kako nastane energetska izkaznica

Izdelava energetske izkaznice zahteva vrsto opravil, ki jih predpisuje zakonodajalec. O tem, kako nastane energetska izkaznica in kaj vse je potrebno za izdelavo je povedal strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic Peter Petrovič.

Energetska izkaznica je potrebna v nekaterih primerih prodaje in oddaje nepremičnine, kot to določa zakon. Ko se lastnik odloči, se dogovori s pooblaščenim strokovnjakom. Ta za izdelavo potrebuje podatke, ki jih pridobi iz uradnih evidenc in od lastnika nepremičnine. Najprej je potreben naslov in številka dela stavbe v primeru stanovanja. Nato si strokovnjak ogleda vse javno dostopne podatke o stavbi na straneh GURS-a Zemljiške knjige, pregleda veljavne standarde v času gradnje stavbe ... Nato si stavbo fizično ogleda od zunaj in nato lastniku zastavi različna vprašanja: način ogrevanja in priprave tople sanitarne vode, načini pohlajevanja (hlajenje v poletnih mesecih), vrste oken, način gradnje, debelina izolacije, vgrajeni prezračevalni sistemi in njihovi izkoristki. Potrebuje tudi  fotografijo stavbe. S temi podatki strokovnjak naredi izračun površin toplotnega ovoja stavbe, določi se struktura posameznih delov ovoja stavbe in v računalniškem programu izračuna gradbeno fiziko, ki poda podatek o specifični rabi toplote za ogrevanje stavbe, podatek o primarni energiji, ki jo stavba potrebuje in podatek o emisijah CO2. Vsi zbrani podatki so predstavljeni tudi na barvni lestvici na prvi strani izkaznice. Rezultati analize in fotografija nepremičnine se vnese v program, ki oblikuje končno obliko izkaznice, ki jo dobi naročnik.

Energetska izkaznica zajema različne podatke

Poznamo dve vrsti energetske izkaznice. Ena je merjena. Ta se izdela na podlagi dejanske porabljene energije. Izdela se lahko samo za nestanovanjske stavbe kot so pisarne, stavbe javne uprave, šole, vrtci, tovarne. Za vse ostale stavbe je zadostna računska energetska izkaznica, ki ima podlago v gradbeni fiziki in je izdelana za normirane pogoje rabe analizirane stavbe.

V aprilu in maju Ljubljana nepremičnine svojim strankam podarja energetsko izkaznico. O vsem kar je potrebno za njeno izdelavo, se lahko pogovorite tudi z nepremičninskim agentom.

 

Besedilo: Edvard Vrtačnik

Uredila: Urška Košir

Foto: Pexels photo

Oddaj komentar

Sledite nam: