KULT316 - Center kulinarike in turizma

Ljubljana je moderno mesto tudi na pordočju izobraževanja mladih. Center kulinarike in turizma KULT316 je reprezentativen primer sodobnih izobraževalnih praks na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane. KULT316 se ponaša z restavracijo, kavarno, vinsko kletjo, konferenčno dvorano, učno in demonstracijsko kuhinjo, učno hotelsko sobo, info točko, zadnja pridobitev centra pa je prva šolska mikropivovarna. KULT316 študentom in dijakom omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih, saj so vse enote centra odprte za širšo javnost.

Kdo je odprl KULT316, kdaj in zakaj?

KULT316 predstavlja novo enoto Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana (BIC Ljubljana), ki je svoja vrata odprl oktobra 2015. KULT316, lociran v Šentvidu na Prušnikovi ulici 74, je bil zasnovan z namenom, da lahko študentje in dijaki BIC Ljubljana pridobivajo primerne praktične izkušnje v realnih učnih okoljih.

Od kod izvira ime in kaj pomeni?

Ime KULT316 je pravzaprav tesno povezano s samim mestom in seveda tudi z našo dejavnostjo. Kratica KULT je sestavljena iz besed kulinarike in turizma, 316 pa je nadmorska višina Šentvida, kjer se naš center nahaja.

Kaj so vaše specialitete oz. posebna ponudba in po čem izstopate?

Od ostalih gostinskih ponudnikov se sigurno razlikujemo po tem, da so gonilo Centra kulinarike in turizma KULT316 predvsem študentje BIC Ljubljana, Višje strokovne šole, ki v sodelovanju z ostalimi strokovni sodelavci ter strokovnjaki s področij živilstva, prehrane, gostinstva in turizma poskrbijo za vsakega gosta posebej.

V svoji gostinski ponudbi restavracije KULT316 ponujamo jedi iz osrednjeslovenske gastronomske regije, kavarniška ponudba pa je sestavljena iz raznih napitkov, pijač in slaščic, ki nastajajo v izobraževalnih procesih na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. Med posebnosti naše ponudbe vsekakor sodijo t. i. hišni proizvodi – vino KULT316, koktajl KULT316 in celo hišna kava, od lanskega leta pa v prvi šolski mikropivovarni varimo tudi hišno pivo KULT316. Pri nastanku in pripravi omenjenih pijač seveda aktivno sodelujejo študentje BIC Ljubljana, Višje strokovne šole, ki študirajo po programih živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem.

Ne smemo pa pozabiti niti na našo hotelsko dvoposteljno sobo, ki se ponaša s štirimi zvezdicami,  dobro obiskani so tudi kuharski tečaji, ki potekajo v učni kuhinji KULT316.

Zakaj ste izbrali lokacijo v Ljubljani?

KULT316 je nova enota Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, ki svoje izobraževalne programe izvaja v Ljubljani, zato ni presenetljivo, da se center, kjer naši študentje opravljajo praktično izobraževanje, prav tako nahaja Ljubljani. Želeli smo namreč, da bo lokacija lahko dostopna tako našim študentom kot tudi širšemu krogu gostov.

Nenazadnje pa je v prestolnici veliko povpraševanje po vseh storitvah, ki jih KULT316 ponuja – gostinske storitve, najem konferenčne dvorane, udeležba na kuharskih tečajih.

Kakšne so želje za prihodnost?

Naša želja in cilj je študentom BIC Ljubljana, Višje strokovne šole, ponuditi kakovostno praktično izobraževanje in posledično izobraziti vrhunske kadre na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane. Seveda pa si želimo in se trudimo, da so naši gostje ob odhodu zadovoljni in se radi vračajo k nam.

Bi za konec še kaj dodali ... morda kakšno misel?

Veseli smo, da postajamo v osrednjeslovenski regiji prepoznavni kot kakovosten center, kar potrjuje tudi letos prejeti Znak ljubljanske kakovosti v kategoriji ocenjevanja gostinskih lokalov (ki ga podeljuje Turizem Ljubljana), na katerega smo še posebej ponosni in študentom ter vsem zaposlenim daje dodaten zagon in motivacijo.

 

 

Pripravil: Jaka Jaklič

Uredila: Urška Košir

Foto: arhiv Kult 316

Splet: Kult 316

Oddaj komentar

Sledite nam: